Conovation

Kalksteenmeel als bindmiddel

Kalksteenmeel is sinds kort een officieel bindmiddel in beton (BRL 1802).

Conovation stond aan de wieg van een Europees initiatief om de k-factor ofwel cementvervangingswaarde van kalksteenmiddel te introduceren in alle EU landen.

con - project tunnel

Gelijkwaardig product
Medio 2010 lanceerde de IMA (Industrial Mineral Association) CUAP 03.01/41. Dit document maakte de weg vrij voor Europese attesten voor het gebruik van kalksteenmelen met bindende eigenschappen. Uitgangspunt voor het verlenen van een attest voor cement/vulstofbeton is gelijkwaardigheid aan betonsamenstellingen die voldoen aan EN 206-1 en NEN 8005. Sterkte en duurzaamheid van het attestmengsel wordt hierin vergeleken met een referentie-betonsamenstelling.


Versterkende eigenschappen
Kalksteenmeel is een fijn verdeeld materiaal dat gebruikt wordt om bepaalde eigenschappen in betonmortel te versterken of speciale eigenschappen te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn de stabiliserende functie van kalksteenmeel in zelfverdichtend beton en ook het gebruik van kalksteenmeel als drager van groene sterkte in aardvochtige mengsels.


Attesthouder
BRL 1802 (Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® attest voor vulstof/cementbeton) heeft eind 2011 een uitbreiding gekregen; de volgens BRL 1804 gecertificeerde kalksteenmelen kunnen middels een attest ingezet worden als bindmiddelvervanger.
Voor een tweetal producenten is Conovation aangesteld als attesthouder. De afgelopen maanden stonden in het teken van initiële onderzoeken naar deze nieuwe ontwikkeling. Inmiddels zijn er een aantal attestcombinaties gerealiseerd en wordt de markt geïnformeerd. In BRL 1802 is sprake van twee- en driecomponenten mengsels. Afhankelijk van de kwaliteit van het gebruikte portlandcement zijn vervangingspercentages met kalksteenmeel bereikbaar van 25 tot 35% in de tweecomponenten variant.

Attestinformatie treft u aan onder deze link.


Laboratoriumonderzoek
Conovation informeert u graag uitvoeriger over deze ontwikkelingen en adviseert over mogelijkheden voor uw productieproces. Laboratoriumonderzoek en praktische begeleiding zijn vanzelfsprekendheden voor Conovation. Als kennispartner en leverancier heeft Conovation de beste ingrediënten voor het mooiste beton.