Conovation

Hulpstoffen

(Super-)plastificeerders, versnellers, luchtbelvormers of vertragers. Conovation levert een groot assortiment aan hulpstoffen om uw betonspecie of mortel optimaal verwerkbaar te maken en eindproducten van een zeer hoge kwaliteit te ontwikkelen.

In Chryso heeft Conovation een innovatieve partner gevonden. Als chemisch specialist is Chryso in deze samenwerking in staat maatwerk te leveren aan de nederlandse betonindustrie.

con - lab

Nieuw product.: Accelereer uw productie met Chryso Turbocast.


CHRYSO® Air R2
CHRYSO® Air R2 is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in combinaties met derde generatie hulpstoffen op basis van polycarboxylaten. CHRYSO® Air R2 is daarom bijzonder geschikt voor gebruik in combinatie met CHRYSO superplastificeerders.
Productblad CHRYSO® Air R2


CHRYSO® Fluid CB
CHRYSO® Fluid CB is een traditionele hulpstof op basis van een gemodificeerd naftaleensulfonaat. Door de sterk plastificeerde eigenschappen kan met CHRYSO® Fluid CB beton met een lage water cement factor worden gerealiseerd. Hierdoor wordt de duurzaamheid verhoogd en kunnen hogere begin en eindsterktes worden bereikt.
Productblad CHRYSO® Fluid CB


CHRYSO® Fluid Optima
CHRYSO® Fluid Optima bezit naast sterk waterreducerende eveneens bijzondere eigenschappen voor het behoud van verwerkbaarheid over een langere periode. De werking wordt nagenoeg niet beïnvloed door wisselingen in temperatuur. Het vretraagt de bindtijd niet of nauwelijks en geeft in vergelijking met andere superplastificeerders een betere 24 uurs-sterkte.
Productblad CHRYSO® Fluid Optima 200
Productblad CHRYSO® Fluid Optima 254


CHRYSO® Fluid Premia 
CHRYSO® Fluid Permia is bijzonder geschikt voor gebruik in de betonindustrie. Met deze hulpstof zijn zeer hoge ontkistingssterktes mogelijk. Door de zeer sterk plastificeerde eigenschappen kan beton met een zeer lage water cement factor gerealiseerd worden
Productblad CHRYSO® Fluid Premia 196
Productblad CHRYSO® Fluid Premia 205
Productblad CHRYSO® Fluid Premia 500


CHRYSO® Plast Omega 132
CHRYSO® Plast Omega 132 bezig naast sterke waterreducerende eveneens bijzondere eigenschappen voor het behoud van verwerkbaarheid over een langere periode. De werking wordt nagenoeg niet beïnvloed door wisselingen in temperatuur. Het vertraagt de bindtijd niet of nauwelijks en geeft in vergelijking met andere superplastificeerders een betere 24 uurs-sterkte.
Productblad CHRYSO® Plast Omega 132


CHRYSO® Plast Delta CER
CHRYSO® Plast Delta CER is een speciale plastificeerder-waterreduceerder die zich onderscheidt van andere klassieke plastificeerders op ligno-sulfonaat basis. Het heeft een bijzondere defloculerende werking, speciaal op de fijne delen in de beton
Producblad CHRYSO® Delta Plast CER


CHRYSO® Tard CHR
CHRYSO® Tard CE is een vertragende hulpstof waarmee het begin van de binding kan worden uitgesteld. Het heeft geen invloed op de tijd tussen begin en einde binding.
Productblad CHRYSO® Tard CHR


 

chryso

CHRYSO SAS
Conovation is de leverancier van CHRYSO hulpstoffen in Nederland. Kijk voor informatie en producten op

www.chryso.com.