Wat is de beste vulstof om CEM I te vervangen en daarmee CO2 te reduceren?

Intro: Klinker en alternatieven

Klinker, oftewel CEM I is de duurste cementgrondstof met een hoge CO2 footprint van ongeveer 800kg/ton.

De beste vervanger voor CEM I is GGBS (Hoogovenslak) Hiermee kan tot 70% worden vervangen in een CEM III/B.  Hoogovenslak is een type 2 vulstof met latent hydraulische eigenschappen. Dit zorgt ervoor dat hoogovenslak na de reactie met water en CEM I direct begint uit te harden tot cementsteen. Aangezien de hoogovens de CO2 kosten dragen, lijkt hoogovenslak een zeer lage CO2 footprint te hebben van ongeveer 40kg/ton.

Een CEM III/B krijgt zo een footprint van (30%x800+70%x40=) 268kg/ton!

De 2e beste vervanger voor cement is poederkoolvliegas (PKV).  Ook deze type 2 vulstof heeft latent hydraulische eigenschappen en hardt na ongeveer een week uit tot cementsteen. Ook hier wordt de CO2 uitstoot niet door PKV maar door de opgewekte energie van een kolencentrale gedragen waardoor PKV een CO2 footprint heeft van ongeveer 20kg/ton.

Een CEM II/B-V krijgt zo een footprint van (80%x800+20%x20=) 700kg/ton.

 

Het probleem = beschikbaarheid en transportafstand.

Wereldwijd is er onvoldoende GGBS en PKV beschikbaar. Wereldwijd kan er slechts 13% Cement vervangen worden met deze grondstoffen.  (Bron: Betoniek 1.2022)

Daarbij komt ook nog eens het feit dat de beschikbaarheid eerder zal afnemen dan toenemen. Kolencentrales moeten sluiten. Hoogovens moeten op termijn op waterstof gaan stoken, waardoor de beschikbaarheid en kwaliteit van GGBS kan afnemen.

 

In Nederland wordt er ongeveer 35% van de cement vervangen door GGBS en PKV. Hierdoor hebben we in Nederland waarschijnlijk de CO2 armste beton ter wereld!

Indien er in Nederland meer van deze grondstoffen worden gebruikt dan er lokaal beschikbaar zijn, resulteert dit echter in extra transport en daarmee extra CO2 uitstoot.

De CO2 die we hier besparen met “duurzamer” beton, wordt in het land van oorsprong gecompenseerd door meer CO2 uitstoot omdat er op deze locaties meer beton met puur CEM I gemaakt wordt. Omdat de CEM III in Nederland erg populair is en omdat er hier meer voor betaald wordt, wordt GGBS wereldwijd naar NL verscheept. Als de PKV opraakt, zal er vanuit India en China PKV naar Nederland verscheept kunnen gaan worden.

De CO2 footprint van de Nederlandse beton daalt. De wereldwijde footprint van beton stijgt met de transportkosten voor het verschepen van GGBS en PKV.

 

De oplossing.

Beton tunnelvisie

Tunnelvisie naar een groene toekomst.

De industrie werkt met lokale doelstellingen. We concurreren met de lokale betonfabrieken en willen daarom een beter product produceren met een lagere CO2 footprint.

We streven LOKALE doelstellingen op met gebruik van GLOBALE grondstoffen.

We zouden met zijn allen beter globale doelstellingen kunnen beogen. Het milieu maakt immers geen onderscheid tussen waar of door wie CO2 wordt uitgestoten!

We zouden GLOBALE doelstellingen moeten hebben met gebruik van LOKALE grondstoffen.

 

Het betonakkoord zit vol met lokale doelstellingen. Minder klinker in cement, minder cement in beton. Echter houden we ook hier geen rekening met de extra uitstoot die we elders in de wereld creëren.

 

Moeder Natuur maakt geen onderscheid tussen Waar of door Wie CO2 wordt uitgestoten. Zij verdeelt de rekening over ons allemaal.

Interesse gewekt?

Bereken dan jouw kosten besparing of neem contact op

Beton met uitzicht over ber

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan